top of page

Positief nieuws in negatieve tijden..

Gratis Covid sneltest bij klachten en sterk gereduceerde tarief voor preventieve sneltesten

Door een unieke samenwerking met Nexus Zorg (Coronasneltestlijn) en CONVAD, als  geaccrediteerd marktleider,  is het mogelijk via de Consensus Group, de gamechanger in hygiëne & health, gratis antigeen sneltesten te laten uitvoeren. Deze gratis sneltest geldt voor uw medewerkers die Covid gerelateerde klachten vertonen of medewerkers die in contact hebben gestaan met personen die of positief getest zijn op dit virus dan wel in contact hebben gestaan met dragers van het virus. (Corona melder app.)

Hierdoor lopen uw medewerkers immers het risico mogelijk zelf besmet te zijn geworden. De kosten voor deze testen worden volledig gedragen via een overheidssubsidie. In geval van een (veronderstelde) brandhaard is het ook mogelijk de testen op locatie te laten verrichten, zelfs via een mobiele teststraat .

U kunt als dienstverlenende organisatie deze gratis testen ook aanbieden aan uw klantenkring.

Ook uw klanten en relaties kunnen voor hun medewerkers via de button op de site van de Consensus Group gebruik maken van deze regeling, via het aanmelden op de link: http://bit.ly/consensusgroup-werkgever

Maar ook medewerkers zonder klachten kunnen zich 2x per week tegen een zeer geringe bijdrage van € 10,00 per medewerker preventief laten sneltesten!!

Bij deze preventieve sneltesten gelden de volgende criteria:

 • Uw medewerker(s) kan/kunnen zijn/haar werk niet thuis uitvoeren

 • Het binnen de werksituatie, buiten hun schuld, moeilijk is om altijd de 1.5 meter afstand te behouden.

Via ons samenwerkingsverband kunt u dankzij een overheidssubsidie de preventieve sneltesten bij meer dan 40 teststraten of op uw locatie laten uitvoeren voor € 10,-** per medewerker

(echter alleen bij ,< 10 medewerkers geldt € 75,-- aan voorrijkosten).

Voor testen op uw locatie is er desgewenst – afhankelijk van het aantal testen tegen bescheiden meerkosten - de beschikking over een mobiele brigade van zorgpersoneel. Heeft u geen testruimte dan is er voorts tegen extra kosten de beschikking over mobiele units. Vraag een offerte aan door een mail te sturen naar info@coronasneltestlijn.nl

De overheidsregeling preventieve sneltesten loopt tot 31 mei 2021, maar zal na deze datum waarschijnlijk verlengd worden.

Wat zijn de te volgen stappen?

 • Werkgever/klant meldt de desbetreffende medewerkers aan via de link op deze pagina: gratis sneltest of preventieve test op de site van Consensus

 • Consensus draagt er zorg voor dat deze aanmelding met een unieke code gerapporteerd wordt bij haar partner Nexus Zorg

 • Nexus Zorg (Coronasneltestlijn.nl) legt een connectie met de dichtstbijzijnde sneltest locatie , deze regelt de afspraak in de teststraat dan wel bij preventieve  test op locatie

 • Nexus Zorg (Coronasneltestlijn.nl) zendt de werkgever digitaal de verwerkingsovereenkomst toe

 • De werkgever verstrekt de testlocatie van de correcte persoonsgegevens van de te testen medewerker(s), zodat de testlocatie de vergoeding  bij het desbetreffende overheidsloket kan aanvragen. De werkgever hoeft hier verder niets voor te doen. Is de aanvraag voor de test terecht dan ontvangt de werkgever voor de gratis sneltest géén factuur!* De preventieve snel test wordt doorbelast tegen het gereduceerd tarief.

 • Medewerker(s) boekt via de site van deze testlocatie- middels het invullen van een kort vragenformulier - de afspraak

 • De medewerker krijgt de test vrijwel dezelfde dag en ontvangt vervolgens binnen 20 minuten de uitslag van deze sneltest

 • De medewerker kan de werkgever bij een negatieve test aangeven zijn/haar werkzaamheden te kunnen (blijven)uitvoeren

 • De testlocatie meldt de medewerker bij een positieve test aan bij de GGD

 • Binnen 48 uur na uitvoeren van de test zal onze samenwerkingspartner Convad contact opnemen met de werkgever in hoeverre nazorg gewenst is.

*uitsluitend in een situatie waarbij oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de sneltest wordt de reguliere prijs sneltest doorbelast.

** bedrag is inclusief de werkgeversvergoeding van overheidswege

Onze partner Convad beschikt over een geaccrediteerde bedrijfsarts onder de bevoegdheid van het Ministerie van VWS. Door de werkwijze van Convad en de samenwerking met het Ministerie van VWS  is nazorg voor uw medewerkers zo nodig direct beschikbaar.  Efficiënt en Arbokosten besparend!

 

Kortom via deze regeling bent u als werkgever maximaal in staat uw medewerkers optimale bescherming te bieden en Covid brandhaarden te voorkomen. Hierdoor draagt u er zorg voor dat  de continuïteit van uw bedrijfsvoering op de meest veilige manier geborgd is.

Neem geen risico voor uw medewerkers en voor uw organisatie maar meldt u gelijk aan.

Samen kunnen wij Corona aan!

bottom of page